Częste Pytania (FAQ)

Częste pytania - Praca przy projektach

Najlepszą motywacją dla pracowników są interesujące i wymagające zadania projektowe, dlatego od samego początku prezentujemy kandydatom i potencjalnym pracownikom ciekawe projekty zlecane nam przez klientów. Dbamy o to, aby Twoje kwalifikacje wpasowywały się idealnie do danego projektu, a jednocześnie aby projekt ten był dla Ciebie wyzwaniem i umożliwił Ci dalszy rozwój zawodowy.

Podczas prowadzonych przez nas rozmów z kandydatami często pojawiają się następujące pytania:

Zazwyczaj nie uzależniamy zatrudnienia od tego, czy w danym momencie istnieje odpowiedni projekt. Przy podejmowaniu współpracy zarówno Ty jak i my, musimy być przekonani o tym, że dobrze do siebie pasujemy. Oferujemy Ci szerokie perspektywy rozwoju oraz możliwość udziału w bardzo ciekawych projektach. Dobrze znamy rynek pracy oraz naszych klientów, dlatego też wiemy jakich pracowników powinniśmy szukać w danym momencie. Nieustannie wpływają do nas kolejne zlecenia, dzięki czemu w krótkim okresie czasu angażujemy Cię w odpowiedni projekt.

Tak, przed rozpoczęciem realizacji projektu zawsze organizowane jest spotkanie z klientem. Jest to ważne, aby obydwie strony mogły ustalić czy dany projekt może zostać odpowiednio wykonany oraz sprawdzić czy wymagania i umiejętności są do siebie dobrze dopasowane.

Projekty odbywają się zazwyczaj na miejscu u klienta. Jest to związanie m.in. z tym, że w większości przypadków projekty są bardzo złożone i wymagają dostępu do poufnych danych. Klient zawsze gwarantuje Ci szkolenie wstępne, jesteś wprowadzany w grupę jak każdy nowy pracownik, co ułatwia integrację z pozostałymi członkami zespołu. Wszelkie pytania możesz zawsze kierować do kierownika projektu lub innych członków zespołu. Kierownik projektu poza udzielaniem Ci wsparcia merytorycznego, przydziela także zadania.

Większość naszych klientów ma swoje siedziby we Frankonii (Bawaria). Czasami projekty odbywają się także poza granicami Bawarii - w takich przypadkach przejmujemy na siebie koszty związane z podróżami, a także zapewniamy Ci mieszkanie całkowicie na nasz koszt. Zanim zostaniesz zaangażowany w projekt poza Bawarią, zostanie to dokładnie z Tobą przedyskutowane i poprosimy Cię, abyś określił czy jesteś zainteresowany udziałem w takim projekcie.

Większość naszych projektów jest długoterminowych. Trwają one zazwyczaj od 6 miesięcy do 2 lat, a nawet i dłużej. Możliwość udziału w krótszych projektach omawiamy na bieżąco z naszymi pracownikami.

Zdarza się, że projekty się kończą i nie są później w żaden sposób kontynuowane. Co dalej? Czas wolny pomiędzy projektami przeznaczamy zwykle na rozwój zawodowy danego pracownika. W tym czasie organizujemy kursy, szkolenia, bądź też realizujemy wewnętrzne projekty informatyczne.

Twoim kontaktem we wszystkich kwestiach personalnych, takich jak: urlop, zwolnienie chorobowe, kwestie umowne, itp. jest oczywiście CLEAR GROUP. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej chwili. Za wszystkie kwestie techniczne związane z projektem odpowiedzialny jest kierownik projektu pracujący w siedzibie danego klienta.

Nasze standardowe godziny pracy to 8:00 - 18:00. W tym czasie można skontaktować się z nami w każdej sprawie. Bardzo chętnie zorganizujemy też spotkanie bezpośrednie. Z naszymi pracownikami organizujemy cyklicznie wieczory pracownicze oraz różne spotkania, które mają na celu omówienie ważnych kwestii biznesowych i zacieśnienie kontaktu.