Przemysł Motoryzacyjny

PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY

Nasze know-how w dziedzinie inżynierii samochodowej, jakość naszych metodyk zarządzania projektami (CMMI poziom 3 od 2013) oraz wydajność naszych międzynarodowych struktur badawczo-rozwojowych stawiają nas jako partnera technologicznego pierwszego wyboru.

TRENDY RYNKOWE

Wszyscy zainteresowani mobilnością zaangażowani są obecnie w technologie napędu hybrydowego, elektrycznego lub opartego na ogniwach paliwowych. Dzieje się tak, ponieważ głównym celem jest rozwiązania problemów związanych z globalnym ociepleniem, zdrowiem publicznym i zmniejszeniem zależności od kopalnych źródeł energii.

WYZWANIA:

 • Obniżenie kosztów komponentów napędu elektrycznego jest jednym z największych wyzwań.
 • Wydłużenie żywotności akumulatorów i kontrolowanie ich ilości.
 • Skrócenie czasu ładowania poprzez wprowadzenie infrastruktury do ładowania.

Rozwój zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) oraz pojazdów samojezdnych jest napędzany przez sztuczną inteligencję, tanie czujniki oraz rozwój nowych technologii komunikacyjnych (4G/5G, V2X, itp.).

WYZWANIA

 • Umożliwienie algorytmowi jazdy autonomicznej uwzględnienia jak największej liczby sytuacji
 • Przygotować użytkownika do użytkowania poprzez przemyślenie ergonomii.
 • Uczynić innowacyjne usługi transportu autonomicznego priorytetem.

Gromadzenie danych umożliwi rozwój usług dodatkowych (ubezpieczenia, parkowanie itp.), optymalizację kosztów badań i rozwoju oraz produkcji w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie przez kierowców, a nawet wdrożenie konserwacji predykcyjnej.

WYZWANIA

 • Ochrona danych osobowych, jak również informacji pochodzących od producentów samochodów.
 • Wykorzystanie ogromnej ilości nieustrukturyzowanych danych na swoją korzyść.
 • Wprowadzanie innowacji w zakresie dystrybucji i usług w przemyśle motoryzacyjnym.

W porównaniu z obecnym smartfonem, zakres oprogramowania w nowoczesnym samochodzie może wynosić nawet 100 milionów linii kodu, czyli 50 razy więcej. Oczekuje się, że zainstalowane rozwiązania programowe, jak również towarzyszący im postęp, będą miały wpływ na globalną konkurencyjność w najbliższej przyszłości, według przemysłu motoryzacyjnego. W 2013 r. wartość sprzedaży oprogramowania w samochodach wysokiej klasy wynosiła 10%, a do 2023 r. będzie to już nawet 40%. Co 18 miesięcy ilość oprogramowania podwaja się, podwajając tym samym niebezpieczeństwo awarii oprogramowania.

WYZWANIA

 • W przyszłości możliwe będzie tworzenie sieci w pojazdach, komunikacja między samochodem a kierowcą, rozrywka i wspomaganie prowadzenia pojazdu.
 • W związku z wyjątkowymi elementami bezpieczeństwa systemów wspomagania kierowcy, dostępne są bezpieczne, bezbłędne i odporne rozwiązania programowe.
 • Opracowanie efektywnych kosztowo i kontrolowanych systemów oprogramowania dla pojazdów.

NASZE KOMPETENCJE

Requirements engineering
Mechatronics
Electrics & Electronics
Embedded Hardware & Software
Test & Validation
Technical Documentation
Quality & Project Management
Production Planning & Supply Chain

NASI KLIENCI

Automotive Manufacturer
Automotive Supplier
Mobility Provider