Przemysł kolejowy

PRZEMYSŁ KOLEJOWY

Przemysł kolejowy jest bez-emisyjny i przyjazny dla środowiska. Rosnąca urbanizacja oraz rozwój sieci transportowych w Europie przyczyniają się do powstawania wielu nowych projektów kolejowych. Naszym celem jest wspieranie operatorów, konstruktorów i producentów wyposażenia w tym sektorze przy opracowywaniu innowacyjnych produktów zarówno dla transportu miejskiego (tramwaje, metro), jak i międzymiastowego (szybka kolej).

TRENDY RYNKOWE

Liczba ludności miejskiej na świecie szybko rośnie. W związku z tym inwestycje w sektorze transportu publicznego znacznie wzrastają, aby zapewnić szybsze i bardziej niezawodne rozwiązania w zakresie transportu wewnątrz aglomeracji i międzymiastowego.

Wyzwania:

 • Zwiększenie przepustowości istniejących linii (CBTC, zautomatyzowane linie podziemne itp.)
 • Rozwój międzynarodowej konkurencyjności przemysłowej
 • Dywersyfikacja i dostosowanie oferty produktowej do rynków lokalnych (np. duże prędkości w Chinach)

Integracja technologii cyfrowych w sektorze kolejowym umożliwi zarządzanie coraz bardziej złożonymi przepływami ruchu, zapewni interoperacyjność różnych modeli transportu (smartcity) oraz poprawi bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Jednocześnie postępy w zakresie konserwacji predykcyjnej poprawią czas sprawności urządzeń i zmniejszą koszty utrzymania.

Wyzwania:

 • Połączenie umiejętności cyfrowych i informatycznych (Big Data, Cloud, Cybersecurity...) ze specyfiką sektora kolejowego i jego przepisami.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa krytycznych danych i systemów oraz usprawnienie dostępnego przetwarzania danych
 • Integracja nowych rozwiązań transportowych (autobusy elektryczne, car sharing, itp.)

Masowa urbanizacja, potrzeba interoperacyjności między różnymi krajami europejskimi w celu sprostania otwarciu na konkurencję oraz elektryfikacja linii kolejowych w celu zapewnienia transportu bezemisyjnego wymagają ogromnych inwestycji w renowację i tworzenie nowej infrastruktury kolejowej.

Wyzwania:

 • Zapewnienie coraz bardziej rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa (SIL4)
 • Wspieranie modernizacji sieci kolejowej (ERTMS)
 • Przewidywanie przestarzałych technologii (np.: GSM-R vs. LTE/5G)

Zarówno w transporcie morskim, jak i wojskowym, sektor przemysłu stoczniowego wzmacnia rozwój innowacyjnych rozwiązań (np. sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo itp.) oraz cyfrowych rozwiązań produkcyjnych (np. Przemysł 4.0, rzeczywistość rozszerzona itp.). Czas wprowadzenia statku na rynek (projekt i budowa) ulegnie znacznemu skróceniu. Statek jutra będzie bardziej połączony i znacznie bardziej zautomatyzowany, oferując jednocześnie większe możliwości operacyjne (np. autonomię). Będzie miał również lepszy wskaźnik dostępności dzięki konserwacji predykcyjnej, drukowaniu 3D części zamiennych na pokładzie oraz szybszym operacjom modernizacyjnym.

Wyzwania:

 • Zintegrować przemysł 4.0, aby znaleźć nowy sposób organizacji środków produkcji (platforma oprogramowania PLM do współpracy, automatyzacja, interfejs monitorowania, AR/VR...)
 • Opanować umiejętności cyfrowe (Big Data, Cybersecurity, Artificial Intelligence, sieć IoT...)
 • Eksperymentuj z przełomowymi rozwiązaniami i nowymi usługami (np. Chatbot, autonomiczny statek...)

NASZE KOMPETENCJE

Engineering Development
Project Management
Quality Management
Technical Documentation

NASI KLIENCI

Rail Industry
Rail Transport
Naval Industry